Beleidsplan~Jaarverslag

[:nl]BELEIDSPLAN “STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS”

Opgesteld door het bestuur, d.d. december 2013

Het doel van de Stichting is om de liefde van God met de mensen van de sloppenwijk Mzamom’Hle te delen. Om de ouders van kinderen te bemoedigen en hen bij te staan in het opvoeden van hun kinderen.

Dit wordt bereikt door wekelijkse activiteiten met groepen kinderen te doen en door de ouders te bezoeken. Tijdens deze activiteiten wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de activiteiten.

Aan het eind van het jaar 2012 heeft de Stichting de beschikking gekregen over een gedeelte van een boerderij, groot 2 hectare d.m.v. een 99 jarig huurcontract.  Hier vindt uitbreiding van activiteiten plaats. Groepen kinderen zullen de boerderij bezoeken tijdens de weekenden en actief betrokken zijn bij allerlei voorkomende bezigheden zoals huishoudelijk werk, verbouwen van groente,  tuinieren, dierverzorging enz.  Ook binnen activiteiten zoals  handarbeid, omgaan met computers en naaimachines,  etc. Hiernaast is er ruimte voor ontspanning.Ook zullen de doordeweekse  groepsactiviteiten op dit terrein kunnen plaatsvinden.

Weekendzorg

De Stichting wil graag weekendzorg aanbieden voor kinderen die in de weekenden in zeer moeilijke omstandigheden verkeren. Deze opvang zal in overleg met de ouders/verzorgers en het maatschappelijk werk plaatsvinden.

Er zal op kleine schaal begonnen worden met de weekendzorg en  weekendactiviteiten.

Het plan is om een opvang capaciteit van 100 kinderen te realiseren.

Financiën

Voor het ontwikkelen van deze plannen is de Stichting afhankelijk van giften. Er wordt bekendheid gegeven aan dit werk o.a. door  2 x per jaar een Nieuwsbrief rond te zenden,   door getuigenissen van betrokkenen en door de website. 

De Stichting vertrouwt in al deze dingen dat God zal geven wat nodig is.

Het beloningsbeleid

De stichting werkt met mensen die zich op vrijwillige basis inzetten om het doel van de stichting te bewerkstelligen. Gemaakte onkosten  en/of eventuele vergoedingen kunnen na declaratie en goedkeuring van het bestuur worden vergoed. Bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun taken als bestuurder. Full time vrijwilligers die de taken uitvoeren die betrekking hebben tot het verwerkelijken van de doelstelling van de Stichting kunnen een levensonderhoudvergoeding ontvangen, dit in overleg met het bestuur.

[:en]available only in Dutch

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)