Jaarverslag 2018

[:nl]STICHTING JESUS THE ROCK MISSIONS                    –               JAARVERSLAG 2018

Wiebe en Simone van der Heide en hun dochter Lisa wonen sinds october 2006 in Gonubie, nabij East London, aan de zuidkust van South Africa. Wiebe en Simone werken met de jeugd in de Township Mzamom’Hle bij Gonubie en onderhouden contacten met de ouders/verzorgers.

 

Het Bestuur

Het bestuur vergaderde 3 keer waarbij Wiebe aanwezig was via Skype en tijdens een bezoek van de Familie Van der Heide aan Nederland kwam het bestuur samen met echtgenoten/echtgenotes en een oud bestuurslid met echtgenote. Er werden dit jaar 2 nieuwsbrieven verspreid.

 

Reguliere activiteiten

De reguliere activiteiten hebben goed kunnen plaatsvinden, elke groep had tussen de 18 en 25 deelnemers  en waren als volgt:

Maandagmiddag:                                 Meisjes van 7-13 jaar, gedeeld in 2 groepen die elk om de week kwamen waarmee Simone educatieve activiteiten heeft gedaan. Simone heeft af en toe hulp ontvangen van verschillende dames maar vaak deed ze het programma alleen wat behoorlijk uitdagend was.

Dinsdag- t/m donderdagmiddag:      Sportactiviteiten door Wiebe, met assistentie van jongeren van een oudere leeftijdgroep, gevolgd door bijbel lezen en bezinning. De leeftijdsgroepen waren als volgt: 8/11, 12/13 en 14/16.

Vrijdagmiddag t/m zondagochtend:Eén keer in de twee of drie weken werd een groep van 14 kinderen uitgenodigd voor een weekend op de boerderij. De leeftijd van zo’n groep was tussen de 10 en 16 jaar. Als groepsleider van de jongens was Olwethu vaak aanwezig, een jongen van 24 jaar die al 10 jaar bij ons is en eveneens de leider is van de oudste wekelijkse groep, hij levert prachtig werk en de kinderen zien hem als een oudere broer. Als Olwethu niet aanwezig kon zijn werden 2 jongens van de oudste groep aangewezen als leider. Tijdens de weekenden werd gewerkt aan teambuilding en werden de kinderen eveneens bezig gehouden met dierverzorging en groentetuinverzorging. En er was  vrije tijd en ruimte voor gezellige spelletjes. Verder werden de kinderen betrokken bij het eten koken en schoonhouden van het jeugdcentrum. Garrith (een man uit Gonubie) is de meeste weekenden geweest voor een uur durend progamma waarin hij teambuilding met de jongens deed. Wanneer de meisjes op de boerderij waren werden verschillende dames gevraagd voor het doen van een programma met ze. Aan het eind van het jaar zijn, verdeeld over 17 weekenden, 242 kinderen geweest en velen van hen meer dan 1 keer. De meisjes zijn 2 keer voor een dag programma geweest en hebben 1 keer een nacht over geslapen. De meisjes op de boerderij bleek erg intensief te zijn omdat ze jonger zijn en we geen leider voor hen hebben. Op een zaterdag in october kwam een voetbalteam van een lokale school voor een ochtend en hebben we een mooie ochtend met voetbalcompetities gehad. De kinderen hebben van de weekenden genoten en geven aan dat ze graag veel vaker zouden willen komen.

De ouders/verzorgers van de kinderen werden thuis bezocht door Wiebe en Simone.

 

Bijzondere Activiteiten

23 November hebben we, zoals andere jaren, het jaarafsluitingsfeest gehouden. Dit vond plaats in het gebouw van de Ned. Geref. Kerk in Gonubie, zoals voorafgaande jaren. Dit jaar hadden we als entertainer Tom de Clown uitgenodigd en de kinderen genoten van al zijn trucs en capriolen. Verder hebben enkele kinderen een opvoering gedaan van zingen en dansen. De kinderen kregen uitgebreid lekker te eten. We hebben foto’s bekeken van voorgaande jaren en winnende voetbalteams ontvingen een medaille. Een jonge man die tijdens een 14 jarige gevangenschap tot geloof kwam heeft een bemoedigende toespraak gehouden. Het werd een 4 uur durend programma waarvan iedereen volop genoot. Het programma werd afgesloten met het zingen van het Zuidafrikaans volkslied en de 4 liederen/gezangen die ze hebben geleerd bij het jeugdcentrum waarna de zegen uit Numeri 6 werd uitgesproken. Elk kind kreeg een cadeau mee naar huis bestaande uit snoep- en speelgoed. Er waren 87 kinderen aanwezig, waarvan 2 jongeren van de sloppenwijk als helpers. Drie van de genodigde kinderen konden niet aanwezig zijn door familieomstandigheden.

2018 Algemeen

Over het algemeen is 2018 een bijzonder goed jaar geweest. Alle programmas hebben goed kunnen plaatsvinden. De kinderen hebben zich altijd goed gedragen en hebben geleerd elkaar en de leiders te respecteren. Ook hebben ze geleerd respect te hebben voor de woonsituatie bij het Jeugdcentrum, ze gaan netjes om met het gebouw en het interieur.

Ondersteuning Van De Gonubie / Oost Londen Samenleving

De Nederlands Gereformeerde Kerk ondersteunt ons zoveel mogelijk in zaken zoals het beschikbaar stellen van hun gebouwen. Er is een goede verstandhouding tussen deze Gemeente en de Stichting Jesus The Rock Missions. Een mevrouw uit deze gemeente organiseerde voor de meisjes elke week het brood. Vanuit de Gonubie Baptist Church kwam af en toe ondersteuning. Een mevrouw van deze gemeente maakte voedselpakketjes die wij dan uitdeelden aan families in Mzamom’Hle. Het ging meestal om ongeveer 20 pakketten eens in de 4 maanden. Ook was er een groep dames die al voor het zevende jaar het werk ondersteunen, dit was de eerste jaren eens per week soep en is later veranderd naar fruit en is nu een maandelijkse financiële donatie. Verder is er een echtpaar van de Gonubie Baptist Church, Garith en Gwynet Griffiths, die elk weekend dat de kinderen op de boerderij zijn, een uur komen en een programma doen.

De totale lokale financiele giften waren R 60.923,- (€ 4.062,-), verwerkt in onderstaand financieel overzicht.

 

Bezoek aan Nederland

Van 16 juni tot 12 juli zijn Wiebe, Simone en Lisa van der Heide in Nederland geweest. Ze hebben over het werk van Jesus the Rock Missions kunnen vertellen in een kerk in Dedemsvaart en in Assen. Eveneens zijn ze in die tijd naar een kerkelijke gemeente in Tulln, Oostenrijk geweest waar Wiebe in 1996 – 1997 deel van uit maakte. Het bezoek was erg bemoedigend voor de Familie Van der Heide en eveneens voor de mensen die ze hebben kunnen ontmoeten.

 

Conclusie

Bovengenoemde activiteiten ondersteunen en bemoedigen de kinderen en hun ouders/verzorgers en anderen die baat hebben bij de activiteiten. Het is voor ons en hen belangrijk dat deze wisselwerking plaats vindt. Wanneer we tijd doorbrengen in Mzamom’Hle ontmoeten we altijd jonge mensen die eerder in onze programma’s geweest zijn en kunnen we hen coachen en bemoedigen. Het geeft  hoop en laat iets zien van Gods goedheid.

Meer kunt u lezen op www.jesustherockmissions.com

Financieel overzicht van Stichting Jesus the Rock Missions.

Beginsaldo 01/01/2018 € 24.523 KOSTENVERDELING
Inkomsten € 31.033 Projecten € 28.337
Totaal € 55.556 Communicatie + Administratie € 1.089
Transport / Vervoer € 2.402
Uitgaven € 31.828 Totaal € 31.828
Eindsaldo 31/12/2017 € 23.728

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar op verzoek.

[:en]Only available in Dutch

 

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)