Huidige activiteiten ~ Current activities

Van maandag t/m donderdag is er na schooltijd een programma voor een bepaalde groep kinderen. Jongens van 8 t/m 17 jaar zijn verdeeld over 3 groepen, elke groep heeft een maximum van 20 deelnemers. Zij gaan naar het sportsveld van Gonubie voor sportactiviteiten waarna een sociaal-christelijk onderwerp wordt besproken en een eenvoudige maaltijd wordt genuttigd. Met een groep meisjes van 6 t/m 11 jaar worden verschillende leerzame activiteiten gedaan.  Voor alle groepen worden speciale uitstapjes en programma’s georganiseerd gedurende het jaar.

Tijdens de weekenden, om de twee weken, komt er een groep van 14 kinderen op de boerderij. De kinderen worden geselecteerd uit bovengenoemde groepen. Tijdens het weekend op de boerderij zijn ze bezig met ontspannende activiteiten, dierverzorging, tuinieren, koken, enz.

Oudere jeugd van Mzamom’Hle wordt ingeschakeld bij de activiteiten als assistenten.

Simone heeft een aantal jaren de onderwijzers van de kleuterschool in de sloppenwijk bijgestaan maar dit moeten stoppen sinds we zijn begonnen met de weekendzorg.

Verder wordt er nauw contact onderhouden met de ouders van de kinderen en andere inwoners. Wanneer mogelijk wordt er hulp geboden op verschillend gebied. Zo komt het voor dat erg zieke mensen worden aangetroffen die we helpen om bij de dokter of het ziekenhuis te komen. Ook worden donaties van kleding, voedsel, bouwmaterialen e.d. uitgedeeld aan hen die dit het meest nodig hebben.

klik op de foto om te vergroten
[:en]Programs are done with groups of children from Monday to Thursday after school times. The boys, from 8-17 years, are divided over 3 groups with each group a maximum of 20 participants. They are taken to the Gonubie sports field where they participate in sports activities after which a social-Christian topic is discussed and a meal is shared. With a group of girls, 6-11 years, various educational activities are done. Special outings and programs are organized throughout the year for all groups.

During the weekends (every other weekend)  a group of 14 children come to the farm. They are selected from above mentioned groups. During these weekends the children occupy themselves with relaxing activities, animal care, gardening, cooking etc.

Older youth from Mzamom’Hle are involved in these activities as assistants.

Simone used to assists 2 mornings a week the teachers at the pre-primary school but since the start of the weekend care she had to let this go.

Contacts with parents and residents in general are maintained by regular visits and we assist when necessary were possible. It does happen that very sick people are found in their homes who need medical attention; we help them to see the doctor or take them to the hospital. Donated clothing, food, building materials etc. are distributed among those who need it most.

click on the photo to enlarge
[:nl,en]

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)