Nieuwste Ontwikkelingen ~ Latest Developments

Vanaf oktober 2006 hebben we gebeden om een locatie nabij Mzamom’Hle voor weekendzorg voor kinderen die opgroeien in moeilijke thuissituaties. Een geschikte locatie kwam in november 2012 beschikbaar. Het gaat om 2 hectare grond met woning, Wiebe en Simone er. Hier zal worden begonnen met het bouwen van de ruimte voor de weekendzorg. De weekendzorg zal voornamelijk zijn voor kinderen die het juiste willen doen maar zo gemakkelijk worden mee getrokken in het verkeerde door de leefomstandigheden in de sloppenwijk. Tijdens het verblijf zullen ze alle mogelijke activiteiten uitvoeren, zoals het verzorgen van de dieren en tuinen, maaltijden bereiden en onderwijs. Wanneer er kinderen zijn die fulltime onderdak nodig hebben, overwegen we dit. We werken samen met de plaatselijke ‘Maatschappelijke Raad’. We gaan er vanuit dat we een gebouw kunnen plaatsen met 100 bedden.

We zijn bezig geweest met het maken van een vlakte waar we op kunnen bouwen. [:en]Since October 2006 we have been praying for a location near Mzamom’Hle where weekend care could be given to children. In November 2012 a suitable location was offered us, 2 hectares of farmland including a dwelling where Wiebe and his family went to live. We plan to build a place for the children as soon as possible. The weekend care will mainly be for children who want to do the right thing but are easily pulled into the wrong due to the living circumstances in the Township. During their stay on the farm they will be involved in all possible activities like animal care, gardening, cooking and education. We may consider accommodating children fulltime when needed. We work together with social workers who are active in the Township.

We have been busy constructing a platform to build on[:nl,en]

 

[:nl]We beseften dat er nog veel voorbereiding en bouwen zou moeten plaatsvinden voordat de kinderen op de boerderij konden komen. Om toch sneller hiermee te kunnen beginnen besloten we om met een kleiner gebouw te beginnen tegen de garage bij ons huis aan. Aan het einde van 2013 werd een begin gemaakt met dit project.

In de weekeinden, met hulp van jongens van de sloppenwijk hebben we de fundering en betonvloer gedaan. En toen, in maart 2014, kwamen 4 broers en een zwager om te bouwen. Wanneer dit gebouw klaar is kunnen 12 kinderen hier verblijven en wanneer het grote gebouw er is kan dit gebouw met 2 eenvoudinge binnenmuren worden veranderd in 2 gasten/vrijwilligers kamers. [:en]We realized that still much preparation and building would be needed before we could have the children come to the farm and so the decision was made to start with a smaller building added onto our garage. At the end of 2013 a start was made on this project.

During the weekends, with help from young men from the township, we did the foundations and the floor. And then the first 2 weeks of March 2014 four of my brothers and a brother-in-law came to build. Once this building is finished we can accommodate 12 children and when the larger building is build we can change the current building with 2 simple inside walls into 2 guest/volunteers rooms.

[:nl,en]

[:nl]In april 2015 was het bebouw klaar en begonnen we met de weekend opvang.

[:en]In April 2015 the building was finished and we started with the weekend care.

[:nl,en]

 


…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)