Het ontstaan

“Stichting Jesus the Rock Missions” ontstond in 1997 nadat Wiebe van der Heide een sloppenwijk bij Oost Londen, Zuid-Afrika bezocht terwijl hij bemanningslid was aan boord van de Anastasis. (de Anastasis was een hospitaalschip van de organisatie Mercy Ships dat gratis medische hulp bood aan minder bevoorrechte gemeenschappen).
Na zijn bezoek aan de  sloppenwijk bad hij voor de vele kinderen die hij ontmoet had en geloofde dat God hem riep om zorg te hebben voor deze kinderen. Hij geloofde dat hij temidden van de inwoners van Mzamom’Hle, een sloppenwijk van Oost Londen, moest gaan wonen om hen Gods liefde en mededogen te laten zien.
In augustus 1997 vertrok hij uit Nederland en ging wonen in Mzamom’Hle. Eerst woonde hij in een klein hutje, maar later bouwde hij zijn eigen hut. Veel kinderen kwamen hem bezoeken en hij organiseerde verschillende activiteiten en uitjes voor deze kinderen. Wiebe woonde in de sloppenwijk vanaf augustus 1997 tot april 2001.

Vanaf juli 2001 zette Wiebe het werk voort samen met zijn vrouw Simone. Zij gingen wonen in een boerderij vlak naast de sloppenwijk, wat ze huurden van de Gemeente. Daar begonnen ze het jeugdcentrum genoemd “Beautiful Promises”. In dit centrum werden tal van activiteiten geörganiseerd zoals sport, computer lessen, Engelse lessen, zingen, spelprogramma’s,  tekenen, schilderen, enz. Het bespreken van christelijke en sociale onderwerpen maakten deel uit van de programma’s en ook het bezoeken van culturele locaties zoals dierentuinen en musea. Verder werden contacten met de ouders en de inwoners van de wijk onderhouden.
In het jaar 2004  hebben Wiebe en Simone hun werkzaamheden afgerond en keerden in mei 2004 terug naar Nederland.
Gedurende hun verblijf in Nederland bleven Zuid-Afrika en de sloppenwijk steeds in hun gedachten. In oktober 2005 besloten ze in gebed om hun terugkeer naar Zuid-Afrika en Mzamom’Hle voor te bereiden, om het werk met de inwoners voort te zetten. Na een jaar van voorbereidingen konden ze terug keren.

Nadat Wiebe en zijn gezin in October 2006 weer terug waren in Gonubie, Zuid-Afrika, werden ze van harte ontvangen door de Mzamom’Hle community. De plannen van de Stichting werden besproken met de ‘gemeenteraad’ van Mzamom’Hle en goedgekeurd.
Wiebe en gezin gingen wonen in een huur appartement tussen Gonubie en Mzamom’Hle. (De boerderij die ze bewoonden tijdens de eerste periode was en is niet meer beschikbaar).

klik op de foto om te vergroten
[:en]“Jesus the Rock Missions” was conceived in 1997 after Mr. Wiebe van der Heide visited an East London Township while being a crewmember onboard the Anastasis. (The Anastasis was a medical ship providing free medical care to underprivileged communities.) After his visit to this township he prayed for the many children he had met and believed that God wanted him to father them. His vision then became to live with the residents of Mzamom’Hle, an East London township, to show them God’s love and compassion.

In August 1997 he left his home country Holland and went to live in Mzamom’Hle. At first he lived in a little shack, but soon had his own hut built. Many children came to visit and various activities and outings were organized for these children.

Wiebe lived in the township from August 1997 till April 2001.

From July 2001 onwards Wiebe continued the work together with his wife Simone. They went to live in a farmhouse right next to the Township which was rented from the Buffalo City Municipality. There they started a Youth Centre called “Beautiful Promises”. At this Centre various activities were done such as sports, computer lessons, basic English lessons, singing, fun games, drawing/painting, etc. Discussing Christian and social topics were part of the programs also visiting various cultural locations.

Contact with the parents of the children and in general all residents of Mzamom’hle were maintained.

In the year 2004 Wiebe and Simone rounded off their work and in May of that year returned to Holland. During the time in Holland, South Africa and the Township residents stayed on their minds. In October 2005 they decided in prayer to prepare returning to South Africa and to Mzamom’Hle, to continue the work with the residents.

After Wiebe and his family had returned to Gonubie, South Africa, in October 2006, they were warmly welcomed by the Mzamom’Hle community. Their plans were discussed with the Council of Mzamom’Hle. The farmhouse used during the first period was unavailable and so they rented an apartment to live in close to the township. None of the activities could take place there but were done elsewhere.

click on the photo to enlarge
[:nl,en]

Eerste huis, first home
Tweede huis, second home

…the God and Father…comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)